yang, yang, Xinyong Mao, Xiaoying Luo, Tao Zhang, Liang Wang, Ling Han, Ping Wang, Shuangshuang Fang, Jiande DZ Chen, and Wei Wei. 2024. “The Qizhi Weitong Granules Alleviate Functional Dyspepsia-Like Gastric Hypersensitivity in Rats by Inhibiting Inflammatory Cytokines and Strengthening Duodenal Mucosal Barrier”. Gut Microbiota and Integrative Wellness 2 (March). https://doi.org/10.54844/gmiw.2023.0532.